Aktuellt

Stora_gatan

Clas-Uno Frykholm: Moderna museer i samtid och framtid

Stafettbloggen fredag, 21 november 2014

De offentliga institutionerna, bland annat museerna, ska representera samhället. Men hur hänger museer och samhällsutveckling ihop? Världen som museerna ska verka i påverkar förstås vilka […]

Ny rapport från Riksutställningar visar hur svenska museer kan stärka mångfalden

Nyheter onsdag, 19 november 2014

Hösten 2013 fick Riksutställningar i uppdrag av regeringen att utifrån en global omvärldsanalys och kartläggning visa på hur svenska museer kan utveckla och ta vara […]

Kulturen ska bli bättre på att söka medel ur EU:s strukturfonder

Nyheter, Pressmeddelanden måndag, 17 november 2014

Nu ska scenkonst- och museiorganisationerna runt om i Sverige ta en större andel av EU:s strukturfondsmedel. Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer ska med stöd […]

Clas-Uno Frykholm: Statens mål anger vad som ska uppnås men inte hur

Stafettbloggen onsdag, 19 november 2014

Den första fasen av museiutredningens arbete präglas av möten med många museer. Vi har så här långt träffat alla statliga centralmuseer, flera regionala och kommunala […]

Nominera årets bästa utställning!

Nyheter 17 november 2014

Koljonen klar för Malmö

Nyheter, Vision 2025 4 november 2014

Konferens om museernas forskningsverksamhet

Nyheter 3 november 2014

Feministisk våg?

Nyheter 27 oktober 2014