Aktuellt

logo_frontpage

Stockholms museer lanserar gemensam app

Nyheter onsdag, 25 februari 2015

85 museer och konsthallar i Stockholmsområdet har gått ihop och lanserar en ny gratis applikation. Appen innehåller förutom kort information om varje museum flera filter […]

Res med Riksutställningar!

Nyheter tisdag, 17 februari 2015

Följ med Riksutställningar ut i världen och hämta ny kunskap. Sök en armkroksresa! Du kan ansöka om att följa med på en av våra resor, […]

Museerna ska göras mer tillgängliga i hela landet

Nyheter torsdag, 12 februari 2015

Regeringen fattade idag beslut om tilläggsdirektiv till Museiutredningen. Utredningen ska inom ramen för sin översyn av den statliga museipolitiken nu även analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet.

FOKUS sprider kunskap om funktionshinder på museerna

Nyheter onsdag, 11 februari 2015

Personer med olika funktionsnedsättningar vill känna igen sin historia och sina livserfarenheter i museernas utställningar. Projektet FOKUS (Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning, Samverkan) mål är att […]

Trängd ekonomi för välbesökta museer

Nyheter 2 februari 2015

Rapport ger vägledning i frågor om upphovsrätt

Nyheter 28 januari 2015

Välkommen – Bonniers konsthall

Nyheter 26 januari 2015

Det är genusförbart!

Nyheter 22 januari 2015