Aktuellt

Miljobild2.FriluftsmuseetGamlaLinkoping

Kultursamverkansmodellen – ny rapport från Kulturrådet

Nyheter tisdag, 27 december 2016

Kulturrådet har publicerat  en kvantitativ rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan. Nytt för i […]

God Jul och Gott Nytt Museiår!

Nyheter fredag, 23 december 2016

Ny rapport om digitalt museiengagemang

Nyheter onsdag, 21 december 2016

Hur engagerar de centrala museerna användare i sociala medier? Och hur bidrar publiken till upplevelser knutna till museerna och deras utställningar? I en ny sektorstudie från Volante […]

26,5 miljoner museibesök 2015

Nyheter tisdag, 20 december 2016

År 2015 gjordes cirka 26,5 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en ökning av besök jämfört med föregående […]

Forskningsnätverket FOMU möttes i Östersund

Nyheter 20 december 2016

Fokusgrupparbete ska leda till ett bättre Stadsmuseum

Nyheter 14 december 2016

Museipedagogisk distansutbildningskurs vår 2017 – snart stänger anmälan

Nyheter 14 december 2016

Riksförbundet om lagrådsremissen Kulturarvspolitik: Museernas roll stärks i ny lag

Nyheter, Pressmeddelanden 8 december 2016