Brandsäkra kulturarvet

Varmt välkommen till Brandskyddsföreningens seminarium Brandsäkra kulturarvet!

Ett seminarium om att vårda vårt kulturarv genom att skydda det från brand och brandskador. Under en heldag kommer föreläsare från olika branscher dela med sig av sin kunskap och erfarenheter utifrån deras perspektiv.

Bland annat kommer följande ämnen att behandlas:

  • Försäkringar och återuppbyggnad, med Vintrosa kyrka som exempel.
  • Roller och aktörer, vem gör vad före, under och efter en brand?
  • Elsäkerhet och installation av solceller med fokus på brandskydd och kulturhistoriska byggnader.

Brandsäkra kulturarvet
När: 13 mars
Var: Stockholm

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt