Folk & Kultur: Älskade museum!

Enligt Eurobarometern från 2017 om kulturarv är svenskarna några av de flitigaste museibesökarna i Europa. Våra museer är viktiga kuggar i det hållbara samhället, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I seminariet beskrivs museisektorns dynamik ur flera aspekter med påverkan på breda folklager. Läs mer om seminariet om älskade museum på Folk & Kulturs hemsida.

8 februari 2019 klockan 11.30-12.30

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt