Forum för kommunala museichefer

forkombildSveriges Museer bjuder in dig som är chef för ett kommunalt museum till ett forum för inspiration, diskussion, kraft och mod.
Plats: Stockholms medeltidsmuseum
Programmet (här som PDF) har vi laddat med Edna Eriksson som föreläser om vad museer kan betyda i förhållande till demokrati och de mänskliga rättigheter,
Anna Ulfstrand och Ted Hesselbom som insiktsfullt delar med sig av museiarbete samt nyblivne museisamordnaren Eric Fugeläng som berättar om hur Riksantikvarieämbetet riggar för nya uppdragen och vilka behov man siktar vid horisonten för museerna.
Edna_Eriksson-ForelasningAnnaTedEric
 
Det blir också tid för strategiska reflektioner, grupparbeten, fikamingel samt på onsdagen en gemensam middag i Medeltidsmuseet och på torsdagen en gemensam avslutande lunch.
 
Kostnaden är 500 kronor per deltagande. Anmälningsavgiften betalas in senast 6 oktober efter att du anmält dig till maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se och fått din bekräftelse.
I arbetsgruppen för Forum kommunala museichefer ingår:
Tina Karlsson Friluftsmuseet Gamla Linköping
Tina Rodhe, Stockholms Medeltidsmuseum
Deborah Thompson, Falkenbergs museum
Björn Varenius, Sjöfartsmuseet, Akvariet, Göteborg
samt Mats Persson, Sveriges Museer

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt