Forum kommunala museichefer

Sveriges Museer bjuder in dig som är chef eller verksamhetsledare för ett kommunalt museum till forum för inspiration, diskussion, kraft och mod. Datum 16-17 oktober.

Tid: kl 13-13. Plats: Uppsala konstmuseum

Gäller medlemmar i Sveriges Museer.

Första dagen blir det workshop kring demokratisatsningen som Sveriges Museer startar upp tillsammans med medlemsmuseerna. Vi analyserar också gemensamt de kommunala museernas speciella behov.

Riksantikvarieämbetets Anna Lihammer och Nikos Tsakiridis är på plats med en aktuell analys av hur det går med Museilagen och tar gärna emot inspel.

Andra dagen inleds av Ewa Thorslund, utredare och författare med bakgrund som direktör för Statens medieråd: När det är lättare att producera än att konsumera – samhällets genomgripande digitalisering skapar behov av nya förmågor. Hon kommer bland annat prata om den nya beredskap som behövs hos kunskapsinsitutioner som museer när desinformationen knackar på och fakta ifrågasätts. Vad är det vi står inför, vilken kompetens behövs och hur kan man skapa ”källtillit”?

Vi har också bjudit in Louise Andersson, expert på kulturpolitik vid Sveriges kommuner och landsting för en orientering bland nyheter hos dem och kring läget efter valet. Därpå delar några museer med sig av hur man planerar arbeta med nyanlända. Hur kan vi skapa möjligheter till praktik och introduktion på museerna?

Båda dagarna ges tid för strategiska reflektioner, grupparbeten, fikamingel samt på tisdagen en gemensam middag och på onsdagen en gemensam avslutande lunch.

Kostnaden är 500 kronor per deltagande. Den som önskar kan även delta i gemensam lunch på tisdagen från kl 12 och då tillkommer en kostnad på 150 kronor. Mötesavgiften betalas in senast 8 oktober efter att du anmält dig till maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se och fått din bekräftelse.

I arbetsgruppen för Forum kommunala museichefer ingår:
Tina Karlsson Friluftsmuseet Gamla Linköping
Tina RodheStockholms Medeltidsmuseum
Daniel Werkmäster, Uppsala konstmuseum
Cajsa Lagerkvist, Mölndals stadsmuseum
samt Mats PerssonSveriges Museer

Gäller medlemmar i Sveriges Museer.

Frågor>>

Forum kommunala museichefer 2017>>

Forum kommunala museichefer 2016>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt