Lärandet är museets hjärta

Museerna har en lång tradition som platser för lärande. De senare årens fokus på publikutveckling har bidragit till att lyfta frågor kring jämställdhet, delaktighet och inklusion. Metoder för dialog och delaktighet utvecklas fortlöpande för att göra svenska museer mer tillgängliga. I denna utveckling är det viktigt att vi även har ett internationellt perspektiv.

I det här seminariet har Riksutställningar bjudit in fyra välkända internationella experter för lyfta in ett internationellt perspektiv i den svenska diskussionen. Var och en kommer att få ge sin bild av museet, lärandet och framtiden och i det efterföljande samtalet kommer även du som deltagare i seminariet bjudas in. För att skapa största möjliga interaktivitet mellan dig som besökare och seminariet behöver du ha en smart telefon eller en läsplatta. Välkommen till en spännande dag!

Datum: 22 september, kl. 9.30-15
Plats: Fotografiska museet, Stockholm
Kostnad: 600:-/person (morgonkaffe och lunch ingår)

Målgrupper

  • Beslutsfattare i kultur- och museisektorn
  • Medarbetare i museisektorn
  • Personal i skolan
Inbjudna talare:
Anne Bamford
David Anderson
John H Falk
Margeritha Sani

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt