Digitaliseringens möjligheter

En konferens om hur kulturella och kreativa företag blivit drivande i digital tjänsteutveckling genom digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen har bidragit till

Läs mer »

CIDOC 2017

CIDOC är den internationella kommittén för dokumentation och informationshantering på museer inom ICOM. Kommitténs årliga konferens hålls den 25-29 september

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt