Kulturarv och brandskydd

Seminariet belyser vikten av inventeringsarbete och planering av restvärdesräddning samt hur man tar hänsyn till både brandsäkerhet och kulturhistoriskt värde.

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt