ICOM – International Council of Museums

ICOM är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet.

Läs mer här.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt