Nemo

The Network of European Museum Organisations

NEMO är ett oberoende nätverk av Riksförbundets systerorganisationer i Europa. NEMO verkar för att lyfta fram Europas museer som en resurs för Europas medborgare genom kontakter med beslutsfattare inte minst i EU-systemet. NEMO verkar också för ett ökat informations- och erfarenhetsutbyte mellan Europas museer och fungerar som en informationsväxel mellan EU-institutioner och museer.

Läs mer på NEMO:s webbplats.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt