Volunteers for Cutural Heritage

Volunteers for Cultural Heritage är ett Europeiskt projekt, grundat av European Commission i Bryssel. Det är en del av the Grundtvig lifelong learning programme. Projektet har pågått sen november 2007 och löper fram till och med Oktober 2009.

Läs VoCH nyhetsbrev här.

Publikationen ”Volunteers in Museums and Cultural Heritage – A European Handbook” från VoCH finns nu tillgänglig för nedladdning på projektets hemsida http://www.amitie.it/voch/index4.htm. Publikationen finns tillgänglig på engelska, tyska, italienska och slovenska.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt