WAMO – World Association of Museum Organisations

Riksförbundet deltar även i det globala nätverket World Association of Museum Organisations (WAMO). WAMO sammanträder vart tredje år i samband med ICOM:s generalkonferens. WAMO har ingen hemsida.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt