Administrativ chef till Gotlands Museum

Gotlands Museum har årligen ca 350 000 besökare inklusive Visbys ruiner och är därmed det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland.

Gotlands Museum drivs av den ideella föreningen, Föreningen Gotlands Fornvänner. Gotlands Museums uppdrag är att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv.

Verksamheten är diversifierad, under museets paraply bedrivs det kulturhistoriska museet Fornsalen och Gotlands konstmuseum. Gotlands Museum har tre museigårdar på den gotländska landsbygden och är huvudägare i dotterbolaget Bungemuseet AB (svb) som bedriver verksamheten på friluftsmuseet i Bunge. Vidare driver museet en museibutik, förlagsverksamhet samt uppdragsverksamhet inom bland annat arkeologi, byggnadsvård och kulturhistorisk naturvård. Föreningen Gotlands Fornvänner har cirka 30 kulturfastigheter och förvaltar fyra stiftelser.

Gotlands Museum omsätter 35-40 mnkr per år och är ett av de museer i Sverige som har högst egenfinansiering. Gotlands Museum har cirka 50 året-runt anställda och ett tjugotal tim- och säsongsanställda.

Arbetsuppgifter

Till denna spännande verksamhet söker vi nu en engagerad och drivande administrativ chef. I rollen som administrativ chef ingår ett ansvar för museets hela verksamhetsstöd. Som administrativ chef är du en av museets fyra avdelningschefer. Inom avdelningen sorterar museets stödfunktioner ekonomi, personal, marknadsföring, kommunikation, IT-utveckling samt förlagsverksamhet. Du är också ekonomi- och personalchef och arbetar operativt inom ekonomi- och personalområdet tillsammans med en ekonom och en ekonomi- och personalassistent. Du rapporterar till museichefen och ingår som en av tre personer i Gotlands Museums ledning.

Som ekonomichef är du ytterst ansvarig för att säkerställa korrekt externredovisning och rapportering till olika intressenter i enlighet med lagar och regler. Ansvaret innefattar att producera relevanta och tillförlitliga ekonomiska beslutsunderlag till externa intressenter, styrelse och ledning. Detta i form av budget och prognoser samt utfallsrapporter och uppföljning av resultat, ställning och likviditet, totalt för Föreningen, fyra stiftelser och dotterbolaget Bungemuseet AB men också på avdelnings- och projektnivå. I arbetet ingår månads- och årsbokslut, kassaflöden, budgetering, likviditetsprognoser och årsredovisningar samt skatte-, moms- och redovisningsfrågor. Du är ansvarig för kontakter med revisor och bank.

Rollen som personalchef innebär ett övergripande ansvar för personaladministrationen samt att vara ett stöd i arbetsrätts-, chefs-, och ledarskapsfrågor för museets övriga avdelningschefer. Vidare är du ansvarig för utveckling av Gotlands Museums riktlinjer och policys på personal och arbetsmiljöområdet. Du deltar vid och stöttar chefer i rekrytering av ny personal. Personalchefen ansvarar övergripande för lönerevisionsprocessen och har den primära kontakten med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Den administrativa chefen är föredragande av ekonomi- och personalfrågor vid Föreningens styrelsemöten.

Kvalifikationer

• Högskoleutbildning inom företagsekonomi

• Utbildning inom personalområdet eller flerårig chefserfarenhet med intresse för personal- och arbetsrättsfrågor

• Flerårig dokumenterad erfarenhet som ekonomichef

• Förmåga att kontinuerligt utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och ekonomiska ramar

• Förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare

• Vara drivande, kommunikativ och ha god samarbetsförmåga

• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har

• Tidigare erfarenhet som administrativ chef

• Intresse av och kunskap om gotländsk historia och kulturarv

Kontoret är beläget mitt i Visby innerstad.

Övrig information om tjänsten

Anställning

Tillsvidareanställning 100%.

Tillträde

Snarast och enligt överenskommelse.

Lön

Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Låter detta intressant för dig?

Välkommen med Din ansökan och CV via e-post senast den 18 oktober 2021 till administrativchef@gotlandsmuseum.se

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till museichef, Susanne Thedéen tel. 0498-29 27 04, eller till facklig representant (DIK-förbundet) Per Widerström tel. 070-253 77 72.

Välkommen med din ansökan!

För mer information om Gotlands Museum och vår verksamhet besök vår hemsida www.gotlandsmuseum.se.

Gotlands Museum har redan valt kanaler för denna rekrytering och undanbeder kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsfirmor.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt