Byggnadsantikvarie/GIS-specialist

Är du byggnadsantikvarie med särskild kompetens inom GIS och databashantering? Här finns nu en fantastisk möjlighet att vara med och fortsätta utveckla länsmuseets uppdragsverksamhet.

Du ingår i teamet för arkeologi, byggnadsvård och konservering och vi söker dig som uppskattar att arbeta i samspel med ambitiösa och kunniga kollegor.

Tillsammans arbetar vi med kunskapsuppbyggnad. Vi strävar efter att bedriva en effektiv och kvalitativ byggnadsantikvarisk verksamhet, till nytta för samhällsplanering, kulturmiljövård, forskning och allmänhet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:

 • Inom den byggnadsantikvariska konsultverksamheten
 • Handlägga projekt självständigt eller tillsammans med andra i enlighet med uppsatta mål.
 • Delta i restaureringar och ombyggnader genom antikvarisk medverkan och därmed förknippade arbetsuppgifter.
 • Inventera och dokumentera länets kulturarv samt förmedla kunskap och upplevelser om detsamma.
 • Handlägga antikvariska utlåtanden i samband med bygglovsärenden.
 • Inom den arkeologiska och byggnadsantikvariska konsultverksamheten
 • Ansvara för underhåll och utveckling av länsmuseets GIS- och databassystem (SQL och/eller Access).
 • Problemlösa och utveckla funktionaliteten i databaserna.
 • Ansvara för teknisk utrustning såsom totalstationer och GPS-utrustning.
  Sköta kontakter med mjukvaru- och hårdvaruleverantörer.
 • Att utveckla enhetens arbete med GIS som verktyg, i t.ex. presentationer, kartor etc.

Låter detta intressant? Läs mer på vår hemsida.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt