Byggnadsantikvarie till Norrbottens museum Avdelning kulturmiljö

Vi söker nu en byggnadsantikvarie för tillsvidareanställning, med placering på Avdelning kulturmiljö.

Som byggnadsantikvarie hos oss befinner du dig i ett spänningsfält där du ena veckan kan arbeta med rivningsdokumentation av stadshuset i Kiruna, nästa befinner dig i någon av vårt läns kyrkstäder för rådgivning till kyrkstugeägare och veckan efter det driver ditt egeninitierade projekt. I vårt län finns det en variation och rikedom av arbetsuppgifter som både är spännande men också ställer stora krav.

Du förväntas aktivt medverka i planering, samordning och utveckling av museets kulturmiljöverksamhet genom intern och extern samverkan. I tjänsten utför du byggnadsantikvariska arbetsuppgifter såsom:
– Antikvarisk medverkan.
– Dokumentationer och inventeringar.
– Rådgivning till privatpersoner och andra intressegrupper.
– Samarbeten internt och externt med andra kulturfrämjande institutioner.
– Drivande och deltagande i projektansökningar.
– Kunskapskommunikation, såsom arbete med sociala medier och föreläsningar.

Större projekt kan utföras i samarbete mellan flera professioner på länsmuseet, exempelvis etnologer.

Då viktig kunskapsuppbyggnad sker i mötet mellan uppdrag och forskning ser Norrbottens museum positivt på egna initiativ till kunskapsuppbyggande samarbetsprojekt, internt och med olika kulturmiljöaktörer i länet.

Tjänsten innebär resor i länet och kan under projekt medföra boende utanför arbetsorten. Stationeringsort är Luleå.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt