Færøernes Kunstmuseum søger ny direktør

Hermed opslås stillingen som museumsdirektør for Færøernes Kunstmuseum, Listasavn Føroya, til besættelse fra 1. maj 2019.

Listasavn Føroya er Færøernes nationale kunstmuseum.

Museets formål er at erhverve, registrere og bevare færøsk billedkunst fortid og nutid samt drive forskning og formidling med fokus på samlingen.
Museet belyser endvidere udenlandsk billedkunst med betydning for den færøske samt kunst fra det nordatlantiske område.

Direktøren er den kunstneriske og administrative leder af Listasavn Føroya med ansvar overfor museets bestyrelse.
Direktøren skal sikre museets udvikling som Færøernes ledende institution indenfor billedkunsten samt dets rolle som den centrale aktør på området i forhold til udlandet.

Opgaver
Direktøren har til opgave:
At varetage den daglige drift, herunder administration, i overensstemmelse med museets målsætning og indenfor de givne økonomiske rammer

At udvikle strategier for erhvervelse, registrering, bevaring, forskning og formidling, herunder digital kommunikation, indenfor rammerne af en overordnet vision af museets virke

At gennemføre disse strategier ud fra en nærmere prioritering af satsningsområder

At rådgive og samarbejde med de offentlige myndigheder, det færøske kunstliv, museer, institutioner, skoler og offentligheden generelt.

Faglige kvalifikationer
Ansøgeren skal have en uddannelse i kunsthistorie på kandidatniveau – eller:

En beslægtet kunstfaglig eller museal uddannelse med erfaringer, der vurderes at give de faglige kvalifikationer til at varetage stillingen.

Ansøgere med museumserfaring vil blive foretrukket.
Det betragtes som et fortrin at have museal ledelseserfaring og/ eller kendskab til økonomi og administration.

Personlige kvalifikationer
Ansøgeren skal kunne arbejde selvstændigt, have gode kommunikations- og samarbejdsfærdigheder samt være energisk og innovativ med respekt for museets egenart.

Lønvilkår og ansættelsesbetingelser
Bestyrelsen ansætter direktøren.
Ansættelsen er fuldtids og er begrænset til 5 år med mulighed for forlængelse i 3 år.

Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið (Det Færøske Finansministerium) og den pågældende fagforening.

Kontakt
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos bestyrelsesformand Niels Christian Nolsøe, M + 298 57 09 05, nich.nolsoe@gmail.com eller museumsdirektør Nils Ohrt, T +298 31 35 79, nils@art.fo

Modtager
Ansøgningen med kopi af eksamenspapirer, CV og relevante dokumenter sendes til:

Listasavn Føroya
Att. bestyrelsesformand Niels Christian Nolsøe
Gundadalsvegur 9
Postboks 1411
FO-110 Tórshavn

Ansøgningen skal være Listasavn Føroya i hænde senest. 31. 1. 2019

Listasavn Føroya blev oprettet som selvejende institution i 1989 med en bestyrelse på fire medlemmer udpeget af museets bevillingsgivere, Listafelag Føroya/ Færøernes Kunstforening og Føroysk Myndlistafólk/ Det færøske kunstnersamfund.

Museet drives i henhold til Vedtægter for Listasavn Føroya af 4.7. 2016 med en økonomi hidrørende fra en driftsbevilling på Lagtingets finanslov, egen virksomhed samt et tilskud fra Tórshavn kommuna.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt