Föremålsantikvarie till Torekällbergets museum

Det här är ett arbete för dig som både gillar att vara teoretiker och praktiker. Eftersom Torekällberget är ett, i sammanhanget, litet museum arbetar du i alla fält inom föremålsområdet.

Du har ansvar för museets föremålssamling och har tillsyn över föremål i magasin och föremål i de historiska miljöerna på Torekällbergets friluftsmuseum. Du planerar och genomför vård av föremålen. Svarar på förfrågningar och hanterar ut- och inlån av föremål. Vi ser gärna att du tar arbetspraktikanter för att hjälpa till med vård och registrering. I arbetet ingår också samverkan med övrig personal på friluftsmuseet vid evenemang och vid skapandet av nya miljöer eller utställningar på området.

Områden som präglar föremålsverksamheten under de närmsta åren är fortsatt arbete med samlingsrutiner utifrån museistandarden Spectrum. Andra områden är arbete med ombyggnation av lokaler för föremålshantering och uppordningsprojekt i föremålsmagas

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt