Museiassistent med föremålsinriktning till Skansens Kulturhistoriska avdelning

Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat på 80% på Samlingsenheten som ansvarar för att förvalta, utveckla, dokumentera och tillgängliggöra Skansens kulturhistoriska miljöer.

I arbetsuppgifterna ingår att ställa i ordning och säkra de kulturhistoriska miljöerna med föremål inför programaktiviteter med olika teman kopplade till den pedagogisk verksamheten, inventering, vård- och underhållsarbete samt förvaring av föremålen, svara för att enklare vård- och underhållsarbeten utförs, medverka i foto- och filmuppdrag i de kulturhistoriska miljöerna samt att utföra visst arbete i Skansens samlingsdatabas.

Du kommer också att ha ett speciellt uppdrag att arbeta med förbättrings- och utvecklingsbehov i Skansens hantverkstäder när det gäller föremål kopplade till utövandet av hantverket.

Ansökan registreras via Skansens hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt