Länsmuseichef till Sörmlands museum

Som verksamhetschef/länsmuseichef har du det övergripande ansvaret över så väl den verksamhetsgemensamma ekonomin, organisation, arbetsmiljö, kompetensförsörjning som den konstnärliga ledningen

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt