Svensk kultur behöver mångkulturell kompetens

I en tid då nationalismen växer runt om i Europa används kulturarv som ett argument för att stänga ute flyktingar. Men kulturlivet är till för alla och i ett mångkulturella samhälle finns för få kulturarbetare med invandrarbakgrund. Det är en fråga om demokrati, anser företrädare för museibranschen och Rättviseförmedlingen som i en gemensam uppmaning kräver att kulturministern och arbetsmarknadsminister storsatsar för att fler ska få jobb.

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt