Kontakta oss

IMG_0836För allmänna frågor

Mats Persson – Generalsekreterare
0708-11 60 40
mats.persson@sverigesmuseer.se

Maria B Olofsson – Verksamhetskoordinator
0708-11 60 33
maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se

 

Medlemsfrågor

Har du frågor kring medlemsavgift, medlemskort etc kontakta:

Margareta Hedberg
0455-35 93 52
margareta.hedberg@maritima.se

Kommunikation – webb

Ulrika Söderström – informatör
ulrika.soderstrom@sverigesmuseer.se

Webbredaktör
redaktor@sverigesmuseer.se

Postadress

Riksförbundet Sveriges museer
Östra Köpmansgatan 21 A
371 32 Karlskrona

Organisationsnummer

802427-6795

Plusgiro

56 13 11-2

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt