Medlemmar

Via dessa sidorna kan du söka medlemskap i Sveriges Museer. Du hittar också en sammanställning över våra avgifter. Här finns också en förteckning över alla de museer som är medlemmar.

Har du frågor kring medlemsavgift, medlemskort etc kontakta:
Margareta Hedberg
0455-35 93 52
margareta.hedberg@maritima.se

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt