Medlemsavgifter

Avgifter till Sveriges Museer 2019-2021

Fullvärdigt medlemskap

1-10 anställda 2 900 kr
11-25 anställda 9 600 kr
26-50 anställda 11 400  kr
51-75 anställda 19 100 kr
75-100 anställda 23 900 kr
Fler än 100 anställda 29 900   kr

Museikoncerner: en basavgift i enlighet med ovanstående baserat på antalet anställda och tillägg på 7 500 kr per koncern.

Avgiften justeras årligen i enlighet med SKL:s prisindex.
Medlemsmuseet erhåller medlemskort till tillsvidareanställda och styrelse. Detta kort berättigar till fri entré på museer som är medlemmar i Sveriges Museer.

Associerade medlemmar

Avgift 2 900 kr. I det associerade medlemskapet ingår två medlemskort.

Har du frågor kring medlemskapet, medlemskort etc kontakta Margareta Hedberg, margareta.hedberg@sverigesmuseer.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt