Medlemsavgifter

Avgifter till Sveriges Museer 2018

Fullvärdigt medlemskap

1-10 anställda 2 600 kr
11-25 anställda 8 320 kr
26-50 anställda 9 880 kr
51-75 anställda 16 640 kr
75-100 anställda 20 800 kr
Fler än 100 anställda 26 000  kr

 

Avgiften justeras årligen i enlighet med tjänsteprisindex per kvartal 3.
Medlemsmuseet erhåller medlemskort till tillsvidareanställda och styrelse. Detta kort berättigar till fri entré på museer som är medlemmar i Sveriges Museer.

Associerade medlemmar

Avgift 2 600 kr. I det associerade medlemskapet ingår två medlemskort.

Har du frågor kring medlemskapet, medlemskort etc kontakta Margareta Hedberg
0455-35 93 52, margareta.hedberg@maritima.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt