Medlemsavgifter

Avgifter till Sveriges Museer 2017

Fullvärdigt medlemskap

1-10 anställda 2 525 kr
11-25 anställda 8 080 kr
26-50 anställda 9 595 kr
51-75 anställda 16 160 kr
75-100 anställda 20 200 kr
Fler än 100 anställda 25 250 kr

 

Avgiften justeras årligen i enlighet med tjänsteprisindex per kvartal 3.
Medlemsmuseet erhåller medlemskort till anställda och styrelse. Detta kort berättigar till fri entré på museer som är medlemmar i Riksförbundet.

Associerade medlemmar

Avgift 2 525 kr. I det associerade medlemskapet ingår två medlemskort.

Har du frågor kring medlemskapet, medlemskort etc kontakta Margareta Hedberg
0455-35 93 52, margareta.hedberg@maritima.se .

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt