Museibarometern

barometern

För bättre koll på läget hos våra medlemsmuseer skickar vi ut fyra årliga enkäter.

Besöksbarometern läser av besökssiffror, efter sommaren och vid årsskiftet.

Två gånger om året riktar vi oss endast till museicheferna. I maj förra året frågade vi hur de upplevde museets aktuella läge. Under hösten bad vi dem bedöma vårt arbete för museerna.


Chefsbarometern från maj 2016 om museets situation:

1. Ert ekonomiska läge utifrån möjligheterna att bedriva bra verksamhet?
På en skala från 1-6: 1=våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet utifrån det ekonomiska läget är usla och 6 = vi har mycket goda ekonomiska möjligheter att bedriva en bra verksamhet

Svarssnitt 3,3 (3,5 vid mätningen i november 2015)

2. Ert museums möjlighet att agera positivt i närsamhället?
På en skala från 1-6: 1 = vi känner oss avskurna från närsamhället” och 6 = vi har stor påverkan genom aktiviteter, besökare, nätverk och medieuppmärksamhet

Svarssnitt 4,6 (4,7 vid mätningen i november 2015)

 

Chefsbarometer från oktober 2016 om nöjdhet:

Frågorna gällde tillfredsställelsen med Sveriges Museers insatser inom fyra olika områden
På en skala från 1-5: 1=inte alls nöjd och 5=mycket nöjd

1. Riksförbundets fokus som det anges i framtidsdokumentet
Svarssnitt 3,87

2. Riksförbundets arbete med att positionera museerna.
Svarssnitt 3,71

3. Riksförbundet som nod för kunskap och inspiration.
Svarssnitt 3,96

4. Riksförbundets webbplats.
Svarssnitt 3,92

 

Spara

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt