DOSS – Dokumentation av samtida Sverige

DOSS, Dokumentation av samtida Sverige samt länkar till SAMDOKS databas.

DOSS höstmöte hålls på Sjöhistoriska museet 28-29 november 2018. Läs mer>>

DOSS är ett nätverk för alla som arbetar med samtidsdokumentation vid svenska museer och andra kulturinstitutioner. Nätverket arrangerar årligen möten, konferenser och seminarier för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Information och länkar för SAMDOK finner du nederst

Nätverket DOSS har flera arbetsgrupper som arbetar med olika samtidsdokumentära teman i samverkan över hela landet. I pristävlingen Årets samtidsdokumentation lyfter DOSS fram inspirerande  samtidsdokumentära projekt som bedrivs på svenska museer och kulturinstitutioner. Prisutdelningen sker på Riksförbundet Sveriges Museers Vårmöte.

DOSS finns på Facebook, #samtidsdokumentation samt på Mötesplats museer.

 

Kontakta gärna styrgruppen:

Birgitta Witting, ordförande, Kulturmagasinet, Helsingborg

birgitta.witting@helsingborg.se

Christine Fredriksen, Region Västra Götaland

christine.fredriksen@vgregion.se

Peter Du Rietz, Tekniska museet

peter.durietz@tekniskamuseet.se

Piamaria Hallberg, Stockholms stadsmuseum

piamaria.hallberg@stockholm.se

Anna Fredholm, Armémuseum

anna.fredholm@armemuseum.se

Asta Burvall, Skellefteå museum

asta.burvall@skellefteamuseum.se

Exempel på publikationer utgivna av Samdoksekretariatet, Nordiska museet. Foto Eva Fägerborg.
Exempel på publikationer utgivna av Samdok-sekretariatet, Nordiska museet. Foto Eva Fägerborg.


Samdok
(1977-2011) de kulturhistoriska museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentation och -insamling. Verksamheten vidgades med åren till att omfatta även andra institutioner än museer och till fortbildning och erfarenhetsutbyte kring museernas samlande och samlingar. Medlemsinstitutionerna samarbetade i ämnesinriktade arbetsgrupper (pooler) och i tidsbegränsade projekt. Arbetet koordinerades av Samdoksekretariatet på Nordiska museet. Här bevarar vi information och länkar från sekretariatets hemsida inklusive Samdoks databas

Det nordiska och internationella samarbete som Samdok drivit (och beträffande ICOM även initierat) fortsätter i:
Norsam – nätverk för samtid och museer i Norden http://www.maihaugen.no/no/samtid/Norden/
International Committee for Collecting – COMCOL (ICOM)

http://www.comcol-icom.org/?topmenu=143

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt