IdeK

IDEKlogoFöreningen IdeK arbetar med frågor inom området innovation, design och kommunikation för kulturarvssektorn. En huvuddel av verksamheten består av utbildningsinsatser och kunskapsspridning.

Webbplats: www.idek.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt