Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.KuRadet

Läs mer på Kulturrådets webbplats>>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt