Myndigheten för kulturanalys

Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Sveriges Museer har dialog med Kulturanalys kring museistatistiken.

MYKA

Länk till Kulturanalys

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt