Forum för utställare

Forum för utställare är ett nätverk för personer som arbetar med utställningar och ett diskussionsforum för utveckling av utställningsmediet. Vi

Läs mer »

Genus i museer

En förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter. Genus i museer stöttar, inspirerar och erbjuder samarbete

Läs mer »

ICOM

Svenska ICOM – den svenska sektionen av UNESCO-organet International Council of Museums som arbetar med  internationellt samarbete och professionell utveckling

Läs mer »

IdeK

Föreningen IdeK arbetar med frågor inom området innovation, design och kommunikation för kulturarvssektorn. En huvuddel av verksamheten består av utbildningsinsatser

Läs mer »

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för

Läs mer »

NCK

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. Med det menar vi att vi bedriver forskning och utveckling om

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt