NODEM

NODEM är ett interdisciplinärt forum och en konferens där olika kompetenser förenas med det digitala tillgängliggörandet av kulturarvet som gemensam

Läs mer »

Norges museumsforbund

Vår norska systerorganisation med 152 institutionsmedlemmar och 240 personlig medlemmar. Verksamheten är helt ideell och drivs genom styrelsen samt inom

Läs mer »

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Riksförbundet Sveriges Museer överlägger regelbundet med

Läs mer »

Svensk scenkonst

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Sveriges Museer samverkar med Svensk scenkonst kring

Läs mer »

Svensk turism

Svensk turism AB företräder och utvecklar den svenska besöksnäringen. Sveriges Museer har tecknat en gemensam avsiktsförklaring med Svensk turism. Länk

Läs mer »

Svenska Uncescorådet

Svenska Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet. Unesco (United Nations Educational, Scientific Cultural Organization) är FN:s organisation för att

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt