ArbetSam

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med 500 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna

Läs mer »

FRI

Fri (Friluftsmuseerna) är en organisation som består av 32 medlemmar och där kravet för att vara med är att man

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt