Nyhetsbrev från Sveriges utsända kulturråd

Nyhetsbrevet informerar om och ger exempel på internationell kulturverksamhet i de länder där Sverige har ett utsänt kulturråd. Kulturråden i Belgrad, Berlin, Bryssel, London, Moskva, Paris, Peking och Washington. Här skriver man regelbundet både om aktuella svenska kulturutbytesprojekt samt om övrigt inom kulturområdet. Ansvarig huvudman för kulturråden är Kulturdepartementet.

Läs nyhetsbrevet på regeringens webbplats.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt