Maria Jansén ny chef för Statens historiska museer

Riksförbundet Sveriges museer gratulerar sin styrelseledamot Maria Jansén som idag av regeringen har utsetts till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Jansén tillträder den 20 augusti 2012.

Maria Jansén är sedan 2006 chef för Östergötlands museum och har dessförinnan bland annat varit utredare vid Riksantikvarieämbetet. Maria Jansén är även ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötland och Statens musikverks insynsråd.

Regeringens pressmeddelande

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt