Konferens om museisamlingar i Ghent, Belgien 9-12 november

”Öppen hjärtkirurgi” – samlingarna är museernas hjärta. NEMO (Nätverket för europeiska museiorganisationer) sätter fokus på dagens samlingsarbete i sin 25:e årliga konferens. Hur får museerna hjärtat att klappa och hur är detta förbundet med övriga ”kroppsdelar” i museiorganisationerna och med samhället i stort? Smarta idéer och god praxis i samlingsarbetet. Museiexperter från runt om i Europa möts i Ghent, Belgien i november för att tala om hur museerna kan påverka sin omgivning i det digitala mångfaldssamhället. Sveriges museers medlemmar ges 20% rabatt på konferensavgiften.nemokonferensnov2017
NEMO’s 25th Annual Conference: “Open Heart Surgery – The Value of Museum Collections” | 9-12 November 2017 | Ghent, Belgium

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt