Museilagen

lagbokenDen 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. I den fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

 

 

 

Mats_beskurenVi välkomnar att museernas professionella oberoende fastställs i lag och ser nu framför oss en period av implementering. Lagen kräver en rolldiskussion hos styrande politiker och tjänstepersoner samt hos de som arbetar inom museerna. Vi ser också ekonomin som en kärnfråga då museerna ska leva upp till de nya kraven.

Mats Persson, generalsekreterare vid Sveriges Museer

Här finns en presentation som sammanfattar den nya kulturarvspolitiken (PDF)>>

Här en länk till lagen på Riksdagens hemsida>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt