Höstforum 29 november: Öppna museer?

Vi direktsänder från Nordiska museet. Foto Karolina Kristensson.

Vi gör oss beredda på konsekvenserna av att museernas allsidighet och öppenhet nu regleras i lag.  Sveriges Museers höstforum direktsänds från Nordiska museet den 29 november kl 13:30-15:15. Du kan vara en del av samtalet på Twitter, Facebook och genom att mejla oss.

Den högerextrema tidningen Nya Tider deltog även år på Bokmässan. Under årets politikervecka i Almedalen medverkade Nordiska Motståndsrörelsen. Arrangörerna har i båda fallen fått mycket kritik för sina beslut om att låta dem delta. Finns det en möjlighet för museivärlden att lära sig något av Bokmässan och Almedalen när det handlar om tillgången till demokratiska mötesplatser? Hur agerar vi på lång sikt för att bidra till ett öppet och tolerant Sverige?

 Vill du delta på plats så mejla oss så vi vet.

Höstforum inleds med en spaning från Katti Hoflin (stadsbibliotekarie i Stockholm).

 

 

 

 

 

I panelen: Calle Nathanson (VD, Folkets hus och parker), Ewa Thorslund (GD, Statens medieråd), Britta Söderquist (sektorschef för museer i Göteborgs stad) samt Johan Hirschfeldt, fd hovrättspresident.

 

Moderator är Niklas Cserhalmi från Sveriges Museers styrelse (chef för Arbetets museum).

Höstforum summeras av Maria Jansén och Mats Persson från Sveriges Museer. Redaktör för  sociala medier är Aron Ambrosiani, Nordiska museet

Ur Museilagen som trädde i kraft den 1 augusti i år:

…4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

5 § Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll…

6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet…

7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Fotografer:
Nordiska museet: Karolina Kristensson
Katti Hoflin: Mattias P Dahlquist, Stockholms stadsbibliotek
Calle Nathanson: Magnus Sandberg
Ewa Thorslund; Anna-Lena Alström
Britta Söderquist; Marie Ullnert

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt