Samtal om museernas roll

Just nu pågår det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Eskilstuna och Sveriges Museer är på plats med två arrangemang på Munktellmuseet. Under rubriken Hur står det till med demokratin i Sverige? inleddes vårt seminarium på torsdagen med en keynote av Armando Perla, ansvarig för museiutveckling och strategiska partnerskap hos Rörelsernas museum i Malmö. Perla kommer från en internationell kontext och har arbetat med betydelsen av de muntliga berättelserna för historieskrivningen, bland annat hos Canadian Museum for Human Rights.

Med Armando Perlas keynote som bakgrund fortsatte samtalet i en panel bestående av Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer samt ordförande Sveriges Museer, Daniel Wetterskog, tillträdande landsantikvarie och museichef Upplandsmuseet och Annmari Kastrup, utställningsproducent och skådespelare.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt