Museer i hela Sverige i digital satsning på historieundervisning i grundskolan

Nu får alla elever i grundskolans hög- och mellanstadium ett nytt hjälpmedel i skolarbetet. I ett unikt samarbete lanserar 17 museer runt om i landet den digitala undervisningsresursen Sveriges historia.

Webbplatsen Sveriges historia är ett samarbete mellan Statens historiska museer, 17 museer från Arjeplog till Trelleborg och Riksantikvarieämbetets arkiv. Ambitionen är att bjuda in fler museer till projektet efter hand. Plattformen drivs av Statens historiska museer, som har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för svensk historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

På Sveriges historia visas bland annat kläder, vapen och smycken från museers samlingar. Från start finns ett trettiotal lektioner och framöver kommer innehållet löpande att uppdateras med fler. Innehållet är producerat i tät dialog med lärare och elever.

– Vår ambition är att öka intresset för historia och bidra till fler perspektiv. Här kan eleverna, tack vare den digitala tekniken, komma nära föremålen och dess spännande berättelser på ett nytt sätt. Jag hoppas att Sveriges historia blir en uppskattad tillgång för både elever och lärare i skolorna runt om i landet, säger Susanna Zidén, projektledare Statens historiska museer.

Sveriges historia är anpassad till mellanstadiets SO-ämne och historieämnet på högstadiet. Innehållet är utformat med utgångspunkt i skolans läroplan och kursmål. Sveriges historia är gratis att använda, och det står var och en fritt att ladda ner material och dela det med andra.

– Historia ska vara spännande, lättillgängligt och kul att lära sig. Sveriges historia är ett sätt för landets museer att nå ut bredare och bli tillgängliga för fler skolor. Nu kan elever och lärare i hela landet ta del av museernas föremål och fakta, särskilt anpassade efter skolans förutsättningar, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

Vid lanseringen deltar följande museer: Silvermuseet i Arjeplog, Dalarnas museum, Gamla Uppsala museum, Skoklosters slott, Östergötlands museum, Bohusläns museum, Sjöfartsmuseet-Akvariet (Göteborg), Bungemuseet (Gotland), Trelleborgs museum, Trelleborgen, Glimmingehus (Österlen) samt Etnografiska museet, Tekniska museet, Judiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet och Livrustkammaren i Stockholm.

Se mer på: sverigeshistoria.se

För ytterligare information, kontakta: Susanna Zidén, projektledare Statens historiska museer. Telefon: 08-519 55 703 E-post: susanna.ziden@shm.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt