Årsmöten

Årsmöte 2017

Den 26 april kl 13:30-16:30 håller Riksförbundet Sveriges Museer årsmöte i Södertälje stadshus.

Till kallelsen 2017

Dagordning och valberedningens förslag>>
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse>>

Årsmöte 2016

Den 20 april höll Riksförbundet Sveriges Museer årsmöte på Östergötlands museum i Linköping.

Kallelse årsmöte 2016
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse
Protokoll årsmöte 2016-04-20
Referat från årsmötet>>>

Årsmöte 2015

16 april 2015 höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte i Mariakyrkan i Sigtuna.
Nedan återfinns årsmöteshandlingarna:

Kallelse årsmöte 2015
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse
Protokoll årsmöte 2015-04-16

 

Årsmöte 2014

Den 9 april 2014 höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte på Västerbottens museum i Umeå. Nedan återfinns årsmöteshandlingarna:

Kallelse årsmöte 2014
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
Protokoll årsmöte 2014-04-09

Årsmöte 2013

Den 17 april 2013 höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte på Medeltidsmuseet i Stockholm. Nedan återfinns årsmöteshandlingarna och ett referat från mötet:

Kallelse årsmöte
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk- och revisonsberättelse 2012
Protokoll årsmöte 2013-04-17

Referat från årsmötet>>>

 

Årsmöte 2012

Den 29 mars 2012 höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte på Världskulturmuseet i Göteborg. Här nedan återfinns årsmöteshandlingarna:

Kallelse årsmöte 2012

Dagordning årsmöte  2012-03-29

Årsmöteshandlingar

Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges museers årsmöte den 29 mars 2012 på Världskulturmuseet.

 

Årsmöte 2011

Den 31 mars 2011 höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte, Museiparken i Stockholm. Här nedan finns årsmöteshandlingarna:

Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges Museers årsmöte den 31 mars 2011 på Tekniska Museet

Kallelse årsmöte

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Medlemslista 2010-12-31

Ekonomisk berättelse, balansräkning

Ekonomisk berättelse, resultaträkning

Ekonomisk berättelse, noter

Verksamhetsplan 2011/2012

Budget 2011

 

Årsmöte 2010

25 mars 2010 höll Riksförbundet Sveriges museers årsmöte i Falun. Här nedan hittar du de bilagor som medföljde inbjudan inför mötet samt årsmötesprotokoll.

Protokoll Årsmöte

Dagordning Årsmöte 2010

Ordförandebrev

Ekonomisk berättelse, balansräkning

Ekonomisk berättlese, resultaträkning

Stadgar med förslag till ändringar

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

 

Årsmöte 2009

1 april 2009 hölls Riksförbundet Sveriges museers årsmöte i Malmö. Här nedan hittar du protokoll samt de bilagor som medföljde inbjudan inför mötet.

Protokoll Årsmöte

Resultaträkning

Verksamhetsberättelse

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt