Årsmöten

2021

Den 28 april kl 15-17 hålls Sveriges Museers årsmöte, digitalt.

Kallelsen>>
Dagordning och förslag>>
Årsberättelse 2020>>

2020

Den 28 april höll Riksförbundet Sveriges museer digitalt årsmöte.

Verksamhetsberättelse 2019>>
Årsmöteshandlingar>>
Kallelse årsmöte 2020>>

Referat från årsmötet>>

Årsmötesprotokoll 28 april 2020 inkl röstlängd>>

2019

Den 10 april, höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte på Storsjöteatern i Östersund.

Verksamhetsberättelse 2018>>>
Kallelse årsmöte 2019>>>
Årsmöteshandlingar>>>

Årsmötesprotokoll inkl röstlängd 10 april 2019>>>

2018

Den 18 april höll Riksförbundet Sveriges Museer årsmöte på Malmöhus slott.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse>>
Kallelse, dagordning, valberedningens förslag samt förslag om justerade medlemsavgifter från 2019>>
Protokoll årsmöte 2018-04-18 (inkl röstlängd)>>

2017

Den 26 april höll Riksförbundet Sveriges Museer årsmöte i Södertälje stadshus.

Till kallelsen 2017
Dagordning och valberedningens förslag>>
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse>>
Protokoll årsmöte 2017-04-26>>
Röstlängd>>
Referat från årsmötet>>>

2016

Den 20 april höll Riksförbundet Sveriges Museer årsmöte på Östergötlands museum i Linköping.

Kallelse årsmöte 2016
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse
Protokoll årsmöte 2016-04-20
Referat från årsmötet>>>

2015

Den 16 april höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte i Mariakyrkan i Sigtuna.

Kallelse årsmöte 2015
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse
Protokoll årsmöte 2015-04-16

2014

Den 9 april höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte på Västerbottens museum i Umeå. Nedan återfinns årsmöteshandlingarna:

Kallelse årsmöte 2014
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
Protokoll årsmöte 2014-04-09

2013

Den 17 april höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte på Medeltidsmuseet i Stockholm. Nedan återfinns årsmöteshandlingarna och ett referat från mötet:

Kallelse årsmöte
Dagordning och förslag
Verksamhets-, ekonomisk- och revisonsberättelse 2012
Protokoll årsmöte 2013-04-17

Referat från årsmötet>>>

2012

Den 29 mars höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte på Världskulturmuseet i Göteborg.

Kallelse årsmöte 2012
Dagordning årsmöte  2012-03-29
Årsmöteshandlingar
Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges museers årsmöte den 29 mars 2012 på Världskulturmuseet.

2011

Den 31 mars höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte, Museiparken i Stockholm.

Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges Museers årsmöte den 31 mars 2011 på Tekniska Museet
Kallelse årsmöte
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Medlemslista 2010-12-31
Ekonomisk berättelse, balansräkning
Ekonomisk berättelse, resultaträkning
Ekonomisk berättelse, noter
Verksamhetsplan 2011/2012
Budget 2011

2010

Den 25 mars höll Riksförbundet Sveriges museers årsmöte i Falun.

Protokoll Årsmöte
Dagordning Årsmöte 2010
Ordförandebrev
Ekonomisk berättelse, balansräkning
Ekonomisk berättlese, resultaträkning
Stadgar med förslag till ändringar
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

2009

1 april hölls Riksförbundet Sveriges museers årsmöte i Malmö.

Protokoll Årsmöte
Resultaträkning
Verksamhetsberättelse

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt