Styrelsen

Sveriges Museers styrelse består av representanter från medlemsmuseerna.

Maria Jansén, ordförande
Överintendent Statens Historiska Museer (Centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna)

Kontakt>>

Olof Hermelin, vice ordförande
Museichef, Östergötlands museum (Regionala museer)

Kontakt>>

Cecilia Johansson, skattmästare (kassör)
Museichef, IKEA the Museum (Övriga museer)Kontakt>>
Henrik_Lindborg1 Henrik Lindborg, sekreterare
Museichef, Polismuseet (Verksmuseerna)
Kontakt>>

  • sitter i styrgruppen för vårmötet
niklas_mini
Niklas Cserhalmi, styrelseledamot
Museichef, Arbetets museum i Norrköping (Centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna)
Kontakt>>
Jonas Hellberg, styrelseledamot
Ordförande Kalmar Läns Museum samt i Länsmuseernas samarbetsråd
Kontakt>>
Ulf Renlund, styrelseledamot
Museichef, Försvarsmuseet Boden (Kommunala museer)Kontakt>>

  • sitter i styrgruppen för vårmötet
Patrik Steorn, styrelseledamot
Museichef, Göteborgs konstmuseum (Kommunala museer, tidigare Övriga museer då han varit chef för Thielska galleriet)
Kontakt>>

  • sammankallande i juryn för Årets museum som delas ut tillsammans med Svenska ICOM
Britta Söderqvist, styrelseledamot
Sektorschef, Göteborgs stad (Kommunala museer)Kontakt>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt