Styrelsen

Sveriges Museers styrelse består av representanter från medlemsmuseerna.

Niklas Cserhalmi, ordförande
Museidirektör Arbetets Museum (Centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna)

Kontakt>>

Olof Hermelin, vice ordförande
Museichef, Östergötlands museum (Regionala museer)

Kontakt>>

Cecilia Johansson, skattmästare (kassör)
Museichef, IKEA the Museum (Övriga museer)

Kontakt>>

Karolina Peterson, Sekreterare
Museichef Mjellby konstmuseum

Kontakt>>

Jonas Hellberg, styrelseledamot
Ordförande Kalmar läns museum samt i Länsmuseernas samarbetsråd

Kontakt>>

Lisa Månsson, styrelseledamot
Museiverksamhetschef, Naturhistoriska riksmuseet

Kontakt>>

Ulf Renlund, styrelseledamot
Museiintendent, verksamhetsledare, Försvarsmuseet Boden (Kommunala museer)

Kontakt>>

  • sitter i styrgruppen för vårmötet
Peter Skogh, styrelseledamot
Museidirektör Tekniska Museet (Centrala museimyndigheterna och stiftelserna)

Kontakt>>

Britta Söderqvist, styrelseledamot
Sektorschef, Göteborgs stad (Kommunala museer)

Kontakt>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt