Sagt på styrelsemötet

På spårvägsmuseet: fr v. Mats Persson, Pernilla Klingofström, Niklas Cserhalmi, Hans Kindgren, Pia Wårdsäter, Maria Jansén och Henrik Lindborg.
På spårvägsmuseet: fr v. Mats Persson, Pernilla Klingofström, Niklas Cserhalmi, Hans Kindgren, Pia Wårdsäter, Maria Jansén och Henrik Lindborg.

Senaste styrelsemötet hölls på Spårvägsmuseet i Stockholm den 16 mars

Christoffer Sandahl
Christoffer Sandahl

I samband med mötet träffade styrelsen Christoffer Sandahl, chef för Spårvägsmuseet, som bland annat berättade om förberedelserna för flytt av museet, från Södermalm till Hjorthagen.

Vårmöten
Det är full fart på anmälningarna till årets vårmöte i Södertälje. Under styrelsemötet togs beslut om var museernas vårmöte ska hållas 2018 vilket kommer att meddelas i Södertälje.

Årsmötet
Styrelsen skrev under verksamhetsberättelse och godkände bokslutet inför Sveriges Museers årsmöte som hålls i samband med vårmötet.

Årets museum
Styrelsen fick rapport från juryns arbete där man nu besökt de tre nominerade museerna: Armémuseum, Gotlands museum och Prins Eugens Waldemarsudde

Remissvar
Styrelsen fattade beslut om remissvar på landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Nya medlemmar
Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen på Frösön i Östersund fick fullvärdigt medlemskap och som associerade medlemmar välkomnades Lindesbergs museum och Vikingaliv i Stockholm

Pernilla Klingofström och Henrik Lindborg representerar verksmuseerna.
Pernilla Klingofström och Henrik Lindborg representerar verksmuseerna i styrelsen.

Samarbetsråden
Mötesdeltagarna fick också rapporter från de olika samarbetsråden för olika typer av museer som finns representerade i styrelsen.

Nästa styrelsemöte hålls i samband med årsmötet den 26 april.

 

Tidigare styrelsemöten 2017

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt