Debattartiklar

Dags att ge kulturen resurser till mångfald!
2015-04-16

Sverige har fått en minister för kultur och demokrati. Det är utmärkt. Demokratin kräver att alla medborgare måste få tillgång till de verktyg som kulturen ger. Men om det ständiga pratet om mångfald i kulturlivet ska bli till handling, krävs resurser för publikens delaktighet, rekrytering av människor med nya erfarenheter, liksom nya sätt att arbeta, skriver Karl-Petter Thorvaldsson ordförande i LO, Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer och Henrik Teleman, fd chef Virserums Konsthall, fri konstnär.
Publicerad i Dagens samhälle>>>

Räkna med museerna för demokratin
2015-04-15

Vi står idag i ett förändrat och föränderligt Sverige där begreppet demokrati riskerar förlora sitt innehåll. I dagens snabba informationsflöden skapas plötsligt nya historiska ”sanningar” i berättelsen om samhället. Sveriges museer kan ta ett större ansvar för att utveckla ett framtida samhälle baserat på alla människors rätt att förstå och delta. Därför har Riksförbundet Sveriges museer tagit fram ett framtidsdokument där viktiga utvecklingsområden identifieras, skriver Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer i Uppsala Nya tidning och Sigtunabygden.

Svårt ekonomiskt läge för flera lokala museer
2014-07-25

Kommunernas ansträngda ekonomi under senare år har påverkat de kommunala museerna. Den slutsatsen drar Riksutställningar i en ny analys av museernas ekonomiska utveckling. En klar majoritet av de kommunala museerna har haft en inbromsad ekonomi mellan 2009 och 2012, i vissa fall till och med en krympande ekonomi. Det skriver Robert Olsson ordförande Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Yvonne Hagberg vice ordförande Riksförbundet Sveriges museer och Mats Persson Generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer.
Publicerad i Dagens Samhälle>>>

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken
2012-05-18

Sverige brukar vi prisa oss lyckliga för vår befolkningsstatistik, med dess möjligheter till detaljerade jämförelser i tid och rum. Förutsättningen är en genom tiderna i princip oförändrad indelning av landet i ett par tusen församlingar (tidigare socknar). Detta är nu i fara. Det skriver Robert Olsson, ordförande i Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med en rad andra företrädare inom historia och kulturarv.

Vem tar ansvar för kulturarvet
2011-07-18

Sedan januari 2007 har mer än 2 000 kulturföremål stulits från museer, hembygdsgårdar och kyrkor. Alla tar för givet att vi ska kunna ta del av vårt gemensamma kulturarv – men frågan är vem som tar ansvar för att skydda kulturarvet från framför allt stölder men även miljöförstöring? Det skriver Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer,  och Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund

SD vill avveckla kultur som provocerar.
2010-09-23

Nu måste de övriga riksdagspartierna – och alla andra som vill se ett fritt kulturliv – höja rösten. Det skriver Lars Amréus och Mats Persson, ordförande respektive generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges Museer i en debattartikel på Svenska Dagbladets nätupplaga.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt