Om Sveriges Museer

Värmlans Museum och Von Echstedska gården på Midsommarafton. Foto Lars Sjöqvist
Värmlands Museum och Von Echstedska gården på Midsommarafton. Foto Lars Sjöqvist

Sveriges Museer är ideell branschorganisation för stora och små museer från hela landet. Vi levererar medlemsnytta i form av expertstöd, nätverk, kompetenscentra, kommunikation samt främjar museernas intressen i samhället. Tillsammans med Svenska ICOM ligger vi bakom utmärkelsen Årets Museum och tillsammans med olika lokala värdmuseer arrangerar vi varje år Museernas vårmöte.

Läs mer om Sveriges Museer>>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt