Snabba fakta om museer

Tekniska museet, årets museum 2016. Foto Anna Gerdén
Tekniska museet, Årets museum 2016. Foto Anna Gerdén

 

Sveriges Museer samlar fakta och statistik om svenska museer. Visste du t ex. att museerna ger en samhälls-ekonomisk effekt på flera miljarder? Eller att museerna årligen lockar till 26,5 miljoner besök?
 

 

 

 


Vad är ett museum?

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna vetenskapens och konstens gudinnor.
International Council of Museums (ICOM) har tagit fram en nutida definition:
permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella lämningar av människor och deras miljö i studie- utbildnings- och rekreationssyfte”.
ICOM:s museidefinition>>>

ICOM:s etiska regler>>>

Svenska museers ekonomiska effekter (2013)
2,25-7,25% av utlandsturisterna hade museer som primär reseanledning
Det motsvarar 2,5-6,7 miljarder i samhällsekonomisk effekt.
Läs mer>>>

Svenska museer 2015 
(Myndigheten för kulturanalys):
Ca 1700 museer (varav ca 1200 hade mindre än en årsarbetskraft)
Ca 6000 årsarbetskrafter
5,5 miljarder i intäkter
5,25 miljarder i kostnader
26,5 miljoner museibesök
Läs mer (till rapporten)>>>

Sverigeenkät 2016
(SIFO)
66 % av de tillfrågade (18-65 år) hade besökt ett museum senaste året
Läs mer (pressmeddelande)>>>

Medlemsenkät
70% av våra svarande medlemmar angav att besökssiffrorna under 2016 hade ökat jämfört med föregående år.
Läs mer>>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt