Fritid (t.o.m. 2007)

Poolen för Fritid arbetar med att undersöka och dokumentera ”människans arbetsfria tid”.

Den tiden är inte helt lätt att definiera. Arbetstid, ställtid, underhållstid och fri tid … de senaste femtio åren har inneburit en professionalisering av den lediga tiden. Gränsen mellan arbete och fritid är ibland flytande och fritidsaktiviteter som förr var avkoppling är nu utbildning eller tävling. Kan man t ex ha fritid om man inte lönearbetar? Vad är volontärt arbete på fritiden? Många arbetar också inom fritidsbranschen, som dessutom är en starkt växande bransch med mycket pengar och tjänster i omlopp.

Andra frågor som diskuteras är fritidens status, fritid och identitetsutveckling, de nya svenskarnas fritid och hur individen använder de av samhället uppbyggda institutionerna som sporthallar, museer, konserthus, operahus, teatrar m fl. Tevetittandet är också intressant och vem har en hobby nuförtiden?

Tidigare utförda dokumentationer utspelar sig bland annat på dansfestival och teaterresa, i skärgårdsmiljöer, demonstrationståg och idrottsmiljöer. Fritidshus, varuhus, skatebordanläggningar och ridskolor är andra platser där poolmedlemmarna har fältarbetat. På våra möten har vi också gått igenom vilka föremål, kopplade till fritid, som finns på våra respektive museer.

Fem länsmuseer, ett kommunalt museum, ett centralmuseum och ett specialmuseum deltar i arbetet. Mångkulturellt centrum är också aktivt i poolen och har tillfört en diskussion om de nya svenskarnas fritidsvanor.

Poolen vill i högre grad samarbeta med andra pooler, men även söka samarbetspartners på universitet och högskolor. Forskning om fritid finns på flera håll i landet och en del av den är på tvärvetenskaplig basis. Ett utbyte med fritidsnäringen och olika föreningar är också önskvärt.

Kontakt

Poolordförande
Christine Fredriksen
Bohusläns museum

Tel 0522-656500
E-post
christine.fredriksen@vgregion.se

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för Fritid.
Läs mer: Rapporter 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt