Hemliv (t.o.m. 2007)

Poolens uppgift är att utifrån olika perspektiv utforska och dokumentera människors hemliv, hem och boende i det samtida Sverige.

När Samdok startade 1977 var Hempoolen den första arbetsgrupp som bildades. Hemmet och inte minst dess materiella miljö stod från början i fokus men intresset omfattade också hur människor levde i sina hem och vilka värderingar och förhoppningar som på olika sätt uttrycktes i bostaden. Observationer, beskrivningar, intervjuer och föremålsinsamling blev tillsammans med fotodokumentation viktiga arbetsmetoder. 1999 ändrades namnet till Poolen för Hemliv.

En viktig utgångspunkt för poolens verksamhet är se hemmet som ett slags koncentrat av den sociala och kulturella mångfald som präglar vår samtid. Hem är ett kulturellt laddat ord som knappast är entydigt. Hem kan vara en plats, men också en känsla. I dagens samhälle finns många slags hem; människor bor i hyreslägenheter, radhus, villor, studentkorridorer, på natthärbärgen eller flyktingförläggningar. Andra bor inte alls – hemlöshet är en realitet. Hemlivet i sin tur präglas av en mångfald olika familjekonstellationer; vid sidan av den traditionella kärnfamiljen finns en mängd sammanboendeformer samtidigt som ensamboendet ökar. Denna mångfald ska prägla verksamheten inom poolen.

Hemmet och bostaden erbjuder museerna en undersökningsyta som ger tillträde till en rad samhällsrelevanta frågeställningar omfattande allt från livsstil, kulturmöten och konsumtion till frågor om klass, generation och kön. Med hemmet som utgångspunkt ges goda möjligheter att skapa nya kunskaper om människans livsvillkor, hennes erfarenheter och relationer till tingen.

Poolen verkar för att kvalitet, mångfald och djup ska prägla museernas utforskande av hem och hemliv och vidare för att stimulera föremålsinsamling och andra dokumentationsaktiveter på området. Poolen avser därmed att vara en samtalsarena och ”ständigt pågående seminarium” för museer som på olika sätt är intresserade av samtidens hem, hemliv och boende. I poolen finns för närvarande fyra aktiva och ett ”vilande” museum, därtill deltar Kulturmötesgruppen i verksamheten. Vi ser gärna att denna krets utvidgas. Medverkan i poolen är öppen för alla museer som är intresserade av samverkan, erfarenhetsutbyte och stimulerande diskussioner på detta område.

Kontakt

Poolordförande
Johan Knutsson
Sekreterare
Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm

Tfn 08–519 546 00
E-post johan.knutsson@nordiskamuseet.se

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för Hemliv.
Läs mer: Rapporter

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt