Kulturmötesgruppen

Kulturmötesgruppen har funnits sedan 1993. Den bildades med syftet att inspirera och stödja poolerna till att integrera migrationsrelaterade frågor och uttryck i sitt arbete. Utgångspunkten är att det svenska samhället har förändras av migration och globalisering under efterkrigstiden. Museerna står inför uppgiften att tänka inkluderande utifrån våra kulturpolitiska mål om delaktighet, främjandet av kulturell mångfald i kulturlivet samt möten mellan kulturer inom landet. Kulturmötesgruppen arbetar just nu med ett nytt handlingsprogram som kommer att läggas ut här. Vi träffas två gånger om året. Deltagande i gruppen är öppet och kan utgöra ett extra kunskapsstöd för kollegor som arbetar i projektform med kulturmötesfrågor.

Crossroads. Foto Andrzej Markiewicz, Mångkulturellt centrum.

Kontakt

Poolordförande
Charlotte Hyltén-Cavallius
Mångkulturellt centrum

Tel 08-531 777 28
E-post lotta.hylten-cavallius@mkc.botkyrka.se

Programförklaring

Läs poolens programförklaring
Handlingsprogram 2009-11
Problem och möjligheter i arbetet med kulturmötesfrågor 

Rapporter

Läs mötesrapporter från Kulturmötesgruppen.
Läs mer: Rapporter

Medlemmar

Gruppens medlemsinstitutioner.
Läs mer: Medlemmar

Övrigt

Internetlänkar till etniska och nationella minoriteter, mångfald, kulturmöten.
Länkkatalog (pdf)

Ny plattform för världskultur?
I Samtid & museer nr 1/2006 skrev Christian Richette om Postkoloniala museer. Läs här hans uppföljande text om Musée du Quai Branly i Paris.

Handlingsprogram
2005-06

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt