Tillverkning och tjänster

När människor producerar något för varandra är det antingen frågan om en tillverkning av något eller en tjänst.

Poolen för Tillverkning och tjänster studerar situationen för den tillverkande och tjänsteproducerande människan idag och förändringar sett i ett historiskt perspektiv. Det är den yrkesverksamma människan som står i centrum, men också konsumenten av varor och tjänster.

Inom poolen genomförs undersökningar som genererar ett material som omfattar inspelade intervjuer, skriftliga svar på frågelistor, fotografier m.m. Det är poolens ambition att dokumentationerna skall åtföljas av en insamling av representativa föremål.

Från poolens fältseminarium i Björkdalsgruvan 2005.
Foto Birgitta Witting, Helsingborgs museer/kulturmagasinet.

Kontakt

Poolordförande
Charlotte Åkerman
Kulturen
Box 1095
221 04 Lund

Tel 046-35 04 00
E-post
charlotte.akerman@kulturen.com

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för Tillverkning och tjänster.
Läs mer: Rapporter

Medlemmar

Poolens medlemsinstitutioner.
Läs mer: Medlemmar

Övrigt

Fältseminarium på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna.
Poolen för Tillverkning och tjänster den 13-15 oktober 2004

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt