Projekt

Varsel

Flera samdokmuseer samarbetar i ett dokumentations- och utställningsprojekt om varslens och uppsägningarnas Sverige. Med intervjuer och fotografier presenteras berättelser från ett 40-tal personer i olika delar av landet. Utställningarna visas mars t.o.m. maj 2010.
Läs mer (pdf)
Publikation med intervjuer och fotografier

Brödbanken

Nordiska museets pilotprojekt inom Norsams projekt 2010 Bröd i Norden.
Läs mer: Brödbanken

Samtiden som kulturarv

De svenska museernas roll i konstruktionen av det industriella samhällets kulturarv 1975-2000.
Läs mer: Samtiden som kulturarv

Svåra saker

Svåra saker var ett projekt som handlar om hur museerna har hanterat det svåra och problematiska i tillvaron.
Läs mer: Svåra saker

Dödens riter och platser i mångfaldens Sverige

Genom dokumentationer och seminarier fördjupades kunskapen om hur praktiker och normer kring döden kan säga något väsentligt om sociala och kulturella skeenden i dagens samhälle.
Läs mer: Dödens riter och platser i mångfaldens Sverige

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt