Dödens riter och platser i mångfaldens Sverige

Dödens riter och platser i mångfaldens Sverige var namnet på ett projekt och ett nätverk initierat av Kulturmötesgruppen inom Samdok. Genom dokumentationer och seminarier fördjupades kunskapen om hur praktiker och normer kring döden kan säga något väsentligt om sociala och kulturella skeenden i dagens samhälle. Museernas samlingar gör det också möjligt att belysa hur dödens kulturarv och kulturmiljöer utformats historiskt. Aktiviteterna inom nätverket rapporterades kontinuerligt i Samtid & museer och nummer 1-2/03 av tidningen hade ”döden i samtiden” som tema.

Läs mer om projektet i följande texter, som finns att hämta som pdf-dokument:

Leif Magnusson: Dödens kulturmöten (ur Samtid & museer 3/2000)
Christian Richette: Den mångkulturella döden (ur Samtid & museer 1-2/02)
Lena Larsen: Dödens kulturmöten (ur Samtid & museer 1-2/02)
Charlotte Hyltén-Cavallius: Dödens etik och praktik (ur Samtid & museer 3-4/02)
I detta nummer (ur Samtid & museer 1-2/03)
Christina Mattsson: En ny sed (ur Samtid & museer 1-2/03)
Leif Magnusson: Dödens ordning i kulturmötet (ur Samtid & museer 1-2/03)
Silvén, Eva: Tingen på gravarna (ur Samtid & museer 1-2 2003)
I Botkyrka och Bromma (dokumentationsrapporter av Ann Pettersson och Elisabeth Brundin) (ur Samtid & museer 3-4/03)

Nedanstående ur Samtid & museer 1-2/04
Lena Larsén: Döden och likkistan
Ann Pettersson: Med döden som ingång
Elisabeth Brundin: Dödens ensamhet
Föremålsförvärv

Ur Samtid & museer 3-4/04
Lena Larsén: Döden gestaltad

Ur Samtid & museer 1/05
Ann Pettersson: Alla vill till himlen men ingen vill dö.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt